Terms & Conditions

Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ UFA365.vip

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ กำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการใช้เว็บไซต์  UFA365.vip (เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายนี้อยู่ระหว่าง UFA365  เมื่อเข้าสู่ข้อตกลงนี้ คุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจที่จำเป็นในการผูกมัดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีดังกล่าว คำว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึงองค์กรดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจที่จำเป็นหรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องปฏิเสธการยอมรับข้อตกลงดังกล่าว และละเว้นจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการ เมื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบอย่างชัดเจนว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การยอมรับข้อตกลงนี้แสดงว่าคุณยอมรับว่าความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างคุณและ UFABET มีอยู่แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการไม่มีลายเซ็นของคุณ ข้อตกลงนี้จะควบคุมการใช้งานไซต์และบริการของคุณ

บัญชีและการเป็นสมาชิก Accounts and membership

บัญชีและการเป็นสมาชิกเป็นสององค์ประกอบที่สำคัญของแพลตฟอร์มหรือบริการออนไลน์ใดๆ บัญชีช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้คุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆ ในขณะที่การเป็นสมาชิกจะให้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่พวกเขา การมีบัญชีช่วยให้บุคคลสามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว จัดการการตั้งค่า และปกป้องข้อมูลของตนได้ ในทางกลับกัน การเป็นสมาชิกมักจะเกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกหรือขั้นตอนการลงทะเบียนที่ให้สิทธิ์ผู้ใช้พิเศษในการเข้าถึงเนื้อหาพรีเมียม ข้อเสนอพิเศษ หรือชุมชนของบุคคลที่มีใจเดียวกัน ทั้งบัญชีและการเป็นสมาชิกมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในแพลตฟอร์มหรือบริการออนไลน์ 

ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ บุคคลต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ เมื่อยอมรับข้อตกลงนี้และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์และบริการ คุณรับรองและยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอายุ หากคุณเลือกที่จะสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของคุณและรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินและตรวจสอบการลงทะเบียนบัญชีใหม่ โปรดทราบว่าการให้ข้อมูลติดต่อที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การยุติบัญชีของคุณ 

คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยใดๆ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการเพิกเฉยในส่วนของคุณ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่การกระทำหรือการเพิกเฉยดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ปิดใช้งาน หรือยุติบัญชีของคุณ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หากเราพิจารณาว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หรือพฤติกรรมหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและสถานะของเรา หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนใหม่สำหรับบริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อป้องกันการพยายามลงทะเบียนเพิ่มเติม

การสำรองข้อมูล Backups

เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเนื้อหาไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณได้รับการสำรองอย่างเหมาะสม ในบางกรณีและบางสถานการณ์ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เราอาจสามารถดึงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ถูกลบของคุณในวันและเวลาที่กำหนดได้ ข้อมูลนี้อาจถูกสำรองไว้เพื่อการใช้งานของเราเอง เราไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่คุณต้องการ

ลิขสิทธิ์ Intellectual property rights

แนวคิดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุมถึงการคุ้มครองทางกฎหมายที่มอบให้กับการสร้างสรรค์ของจิตใจ การสร้างสรรค์เหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ งานวรรณกรรมและศิลปะ สัญลักษณ์ ชื่อ รูปภาพ และการออกแบบที่ใช้ในการพาณิชย์ วัตถุประสงค์ของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาคือเพื่อส่งเสริมและให้รางวัลแก่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ให้สิทธิ์พิเศษในการสร้างสรรค์แก่ผู้สร้าง สิทธิ์เหล่านี้ทำให้ผู้สร้างสามารถควบคุมและได้รับประโยชน์จากการใช้และการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตน

คำว่า “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความรวมถึงสิทธิ์ทางกฎหมายที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมด ตลอดจนสิทธิ์ที่ได้มาจากกฎหมายทั่วไปหรือความยุติธรรม ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ ค่าความนิยม สิทธิ์ในการฟ้องร้อง สิทธิ์ในการประดิษฐ์ ใบอนุญาตให้ใช้ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม นอกจากนี้ยังรวมถึงการยื่นขอสิทธิ์เหล่านี้และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการสมัครและอ้างสิทธิ์ ตลอดจนสิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์ที่มีลำดับความสำคัญเหนือสิทธิ์ดังกล่าว สิทธิเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความพยายามทางปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต โดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โปรดทราบว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของ UFABET หรือบุคคลที่สามให้กับคุณ และสิทธิ์และความเป็นเจ้าของทั้งหมดยังคงเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์และบริการเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ UFABET หรือผู้ออกใบอนุญาต นอกจากนี้ อาจมีเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการในรูปแบบของกราฟิกและโลโก้

ในการใช้เว็บไซต์และบริการ คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือการอนุญาตให้ทำซ้ำหรือใช้ UFABET หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : Privacy & Policy